;

EBC360 Specialist ouderengeneeskunde

Expertise/behandelcentrum ebc360 biedt onderzoek en behandeling op psychosociaal, medisch en paramedisch gebied. Versterken van mensen, van jong tot oud, met of zonder beperking, is ons doel. Zodat een goed leven, geleefd naar eigen inzicht en wens mogelijk is en blijft.  Kennis en kunde zijn daarvoor nodig. Maar ook zeker ook betrokkenheid bij en nieuwsgierigheid naar de mens achter de patiënt. Voor ons team zoeken we een specialist ouderengeneeskunde. 

EBC360 Specialist ouderengeneeskunde

Hallo, fijn dat je geïnteresseerd bent in de vacature specialist ouderengeneeskunde bij ebc360!

Over ebc360
We vertellen je graag meer over ebc360, want we zijn er namelijk hartstikke trots op. Ebc360 is spiksplinternieuw en nog groeiende. Wij werken voor iedereen die onze behandeling nodig heeft: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met of zonder chronische aandoening of beperking.

Naast de consultaties die we al geven werken we hard aan de opbouw van ons centrum. Inmiddels omvat ons centrum een groot aantal expertises en specialisten, zoals specialist ouderengeneeskunde, AVG-ers, psychologen en gedragsdeskundigen, verpleegkundig specialisten en daarnaast nog een grote range aan paramedische specialisaties zoals fysio, ergo, spel, beeldend therapeuten, diëtetiek, PMT en logopedie. Waar dat onze cliënten en de werking van behandeling bevordert, zetten we ook dierondersteunde therapie (dot) in. We werken vanuit een holistische visie. Samenwerking, interdisciplinariteit en mensgerichtheid vinden we dan ook erg belangrijk.

Door deze combinatie van kennis, kunde en ervaring is ebc360 goed toegerust om klanten met een diversiteit aan ondersteuningsvragen te ondersteunen. Dat we ons dus expertisecentrum durven te noemen is daarom geen kwestie van lef (al hebben we daar geen gebrek aan) maar is net als onze aanpak, evidence-based. Waar we naar toe willen is een volledige lijn aan ondersteuning (waar nodig ook samen met onze zusterlabels) die beschikbaar en tapbaar is voor iedereen die op enig moment in zijn leven zorg, advies of behandeling nodig heeft. Van jong tot oud en in ieder stadium van zijn ontwikkeling. Of die ontwikkeling nu progressief is of regressief. Eigenlijk is onze wens simpel: we willen er gewoon voor mensen zijn.

En dan nu de functie: Jouw rol
Jij bepaalt met je collega-medicus en de verpleegkundig specialisten het gezicht van de specialisatie ouderengeneeskunde binnen ebc360. Je biedt medische zorg aan cliënten en stelt samen met de cliënt en eventueel zijn naasten een behandelplan op. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: dementie, chronische somatiek, geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg. Daarnaast kent ebc360 ook een aantal andere specialistische zorgvormen, zoals gerontopsychiatrie, de zorg voor mensen met een beperking en ouderdomsproblematieken en door syndromatiek of aandoening veroorzaakte op dementie gelijkende ontwikkelingen.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en biedt naast de behandeling tevens ondersteuning aan collega’s via supervisie en werkbegeleiding. Je bent een vraagbaak voor je collega’s AVG, gedragswetenschappers en aanspreekpunt en coach voor de verpleegkundig specialisten ouderenzorg en palliatieve zorg. Maar we zijn niet naar binnen gericht. We stappen doelbewust ook naar buiten. De samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen en wijkzorg), GGZ en specialisten in het regionale ziekenhuis maakt het werk veelzijdig en dynamisch. Tenslotte verwachten we van jou een actieve bijdrage in het (zorg-)beleid van de organisatie en dat van ebc360. Kwaliteit van zorg, maar ook innovatie en vernieuwing.

Wij hebben sterke denkbeelden en ideeën over het ideale centrum. En we verwachten dat jij hier ook wel ideeën over hebt. Die horen we trouwens graag!

Hoe wij je ons voorstellen:

 • Je bent een geregistreerd Specialist Ouderengeneeskunde of rondt de opleiding hiervoor binnenkort af;
 • Bij voorkeur heb je een kaderopleiding afgerond gericht op psychogeriatrie of geriatrische revalidatiezorg, of bent bereid deze te volgen;
 • Je houdt van mensen, in iedere verschijningsvorm en met al hun (eigen-)aardigheden. Ieder mens staat voor een uniek levensverhaal. En jij, jij hebt nu eenmaal een groot zwak voor deze verhalen.
 • Je bent in dit vak terecht gekomen omdat je a) een groot liefhebber van je vakgebied bent en begeesterd wordt en blijft door de kennis, kunde die ermee gepaard gaan en alle onbekendheden die er nog zijn wilt doorgronden. Maar ook b) omdat je graag een verschil wilt maken en bij wilt dragen aan het levensgeluk van mensen.
 • Je weet kaders te stellen, maar ook kansen te creëren.
 • Je bent een echte teamspeler en je weet anderen te inspireren en enthousiasmeren.
 • Je bent als persoon, misschien wel vanuit jouw werkervaring, gericht op het actief vormgeven aan vernieuwing, maar ook verbetering in ons gehele zorgaanbod.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende positie in organisaties met ervaren mensen in de VG en VVT-sector.
 • Je werkdagen en –uren zijn in overleg.
 • Je salaris is gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg en wordt in overleg bepaald, gebaseerd op je opleiding en ervaring.
 • Kwaliteit van zorg en ontwikkeling van medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. Het volgen van opleidingen om je verder te specialiseren binnen het vakgebied ouderengeneeskunde behoort tot de mogelijkheden.
 • Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 7,05%, een gunstige pensioenregeling en collectiviteitskorting op individuele verzekeringen.

Nog even over LeekerweideGroep en Wilgaerden
Ebc360 is een label van LeekerweideGroep. LeekerweideGroep biedt ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie met verschillende hulpvragen. Die ondersteuning is erop gericht het mogelijk te maken dat mensen, van jong tot oud, hun leven naar eigen inzicht vorm en inhoud kunnen geven of blijven geven, ondanks beperkingen, ziekte of andere problematiek. Dat doen we met een uitgebreid pakket aan diensten zoals (woon-)begeleiding, leer-/werktrajecten, dagbesteding, individuele en gezinsbehandeling, therapie, opvang, vrijetijdsbesteding en coaching of ondersteuning thuis. Deze diensten bieden we aan via de zusterlabels van ebc360. De labels treden onafhankelijk en los van elkaar op, maar werken ook waar nodig samen. Gecombineerd vormen de labels een complete lijn aan levensloopbestendige ondersteuning waar onze klanten naar behoeven gebruik kunnen maken.

Wilgaerden is een organisatie gericht op tijdelijke en langdurige zorg en ondersteuning aan ouderen. Deze ondersteuning biedt Wilgaerden aan op diverse woon/zorglocaties in de regio en bij mensen thuis. Wilgaerden biedt zorg op maat, uitgaande van de wens en mogelijkheden van de klant en doet dat in samenwerking met naasten en andere betrokkenen. De verpleegkundig specialisten van Wilgaerden spelen hierin een belangrijke rol. Zij vormen de schakel tussen de medewerkers in de directe zorg en behandelaars, zoals huisartsen – en bij complexere zorg- de specialist ouderengeneeskunde. Zij weten precies wat er speelt en wat nodig is en kunnen daar snel vorm en uitvoering aan geven. Kunnen zijn en blijven wie je bent, ook in veranderende omstandigheden, staat bij Wilgaerden voorop. Zo levert Wilgaerden een belangrijke bijdrage aan het welzijn van ouderen in West-Friesland. Want comfortabel en op eigen wijze plezierig ouder worden, dat behoort bereikbaar te zijn voor iedereen.

Wilgaerden en LeekerweideGroep hebben zich voorgenomen in de nabije toekomst te gaan fuseren. In de opzet en ontwikkeling van ebc360 werken zij al nauw samen. Dus onze range aan dienstverleningsmogelijkheden en collegiale ondersteuning wordt enkel groter. En daarmee nog interessanter!

Informatie en sollicitatie  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Bloemraad, specialist ouderengeneeskunde en manager van ebc360, 06-10557756.

Solliciteren Je sollicitatiebrief met CV kun je hieronder uploaden of mailen naar sollicitatie@leekerweidegroep.nl onder vermelding het vacaturenummer 19004.

We hopen je gauw te mogen ontmoeten!


Solliciteren

 • CV uploaden
 • Sollicitatiebrief uploaden
 • Ik heb kennis genomen van het privacyreglement en ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens.

 • Hierbij geef ik toestemming dat mijn gegevens, na het afronden van de procedure, 6 maanden bewaard mogen worden.

Info aanvragen

Wil je meer weten over deze vacature of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.